Köpvillkor - för bokning och betalning av kurser hos Fru Strid

Köpvillkor - Kurser hos Fru Strid


Kursanmälan hos Fru Strid

Anmälan till en kurs sker via vår hemsidans webbutik, via mail (privata kurser). Anmälan är bindande, men att den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan. Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen. Läs vad det innebär nedan


Kursavgift och betalning = bokad plats

Tidpunkt för kursstart är angivna på hemsidan www.frustrid.se. Du anmäler dig genom att boka en plats och betala direkt i webbutiken. Du kan betala med kort eller via BangGiro 165 89 86-3.

Beviset på att du fått plats är det automatiska svarsmail du får från webbutiken, där finns även info hur du betalar till Fru Strids BG.

Privat kurs med vänner debiteras med faktura, samma köpregler gäller dock.


Studiematerial

Kostnaden för studiematerial ingår som regel inte i kursavgiften (läs mer under respektive kurs) men visst

material finns att köpa vid kurstillfället.


Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din

anmälan genom att:

  • Meddela oss inom 14 dagar efter det att du fått bekräftelsen att du har en plats reserverad på en kurs hos oss. (automatiskt direkt från webbutiken)
  • Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen t ex, via brev eller e-post.
  • Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs du är anmäld till.
  • Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt ovan har du rätt att återfå hela kursavgiften.


Avboka kursen från dag 15 och framåt

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.

  • Om du av olika själ inte kan gå kusen gäller följande:
    • Vid avbokning av kurs, efter de 14 dagarna men innan 30 dagar före kursstart återfås kursavgiften -(minus) 500 kronor i administrationsavgift.
    • Vid avbokning av kurs senare än 29 dagar före kursstart, men innan dag för start, debiteras hela kursavgiften.

Särskilda skäl

Vid sjukdom eller annan jämförbar händelse (nära anhörig, olycka e dyl)

Om du avbryter en kurs på grund av sjukdom styrkt med läkarintyg eller annan jämförbar styrkt anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas hela kursavgiften oavsett när händelsen sker.


TIPS! Om du inte kan komma till kursen, hör med ditt försäkringsbolag då ofta reseförsäkringen täcker den här typen av kostnader.


Om betalning av kursavgift uteblir 

Skickas en påminnelse efter att kursavgiften ej är betald (om du valt att betala med Bankgiro)

Om påminnelsen ej betalas inom avigiven tid överlämnas fakturan till Kronofogdemynidigheten


Frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de angivna ovan, är det tillfället förbrukat. Du kansåledes inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för dettillfälle då du var frånvarande.


Inställd kurs

Om kursen måste ställas in p g a sjukdom, olycka eller annan öförutsedd händelse betalas hela kursavgifen tillbaka till kursdeltagaren. Kursdeltagaren kontaktas via mail eller post.


Olycksfallsförsäkring

Som deltagare är du inte försäkrad till och från kurslokalen, du måste själv se till att du är försäkrad till ochfrån samt under kurstillfället.


Under 18 år

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att göra enbokning.